Verksamhet


Dagens utbud av aktiviteter är stort och tid är en dyrbar gåva.

Trenden just nu är att intresset för folkmusik ökar mer och mer speciellt bland yngre.
Behovet av en lokal kultur och möjligheten att sprida glädje till varandra känns på alla sätt viktigare och viktigare.
Här spelar folklig och nära musik en viktig roll.

Vi brukar uppträda med ca 12-15 spelningar per år både som konserter men nog oftast till dans..... det tycker vi är roligast.

Ingå spelmansgille övar regelbundet varje tisdag kl 18:30 - 21:00 enligt Medborgarinstitutets verksamhets kalender.

Plats Gamla Läkargården i IngåMusik bygger broar.