Finlandssvensk Folkmusik

Nedan en länklista på finlandssvensk folkmusik på nätet.


Finlands svenska spelmansförbund rf.

Finlandssvensk folkmusik (Facebook grupp)

Folkmusikklustret i Vasa

Finlands Svenska Folkdansring rf.

Kaustby folkmusik festival

Vasa Folk

Finlands svenska folkmusikinstitut (FMI)

Esbo Spelmanslag

Halsbrytarna

Kyrkslätt Spelmän

Bergmans Spelmanslag

Dalsbruks Dragspelsklubb

Kvinnfolk

Ålands Dragspelsklubb

Ålands Spelmansgille

Jeppo Bygdespelmän

Gjallarhorn

Vestersundsby Spelmän